207 Wyckoff Street, Brooklyn, New York 

החל מ $100,000 | שקיפות מקסימלית | עסקה יזמית

אפריל השקעות פרטיות, מזמינה אותך להצטרף

לקבוצת משקיעים איכותית ומצומצמת

במיזם הנדל"ן החדש שלנו בניו יורק

ככה נראה פרויקט שלנו בברוקלין, ניו יורק

הפרויקט ה 56
יוצא לדרך